Сдружение „Ателие за свободни асоциации”  базира своят идеен замисъл на желанието на основателите да се почерпи от достиженията на психоанализата – като теория и практика, извън нейната конкретна сфера – терапевтичния кабинет, преминавайки  в сферата на медицината, обществените науки и явления, културата и изкуството. Инициативата обединява практикуващи специалисти в различни области на познанието. Водещото ядро на Сдружението се състои от психотерапевти и клинични психолози, работещи в полето на психоанализата, като  различните проекти са реализирани в колаборация с партньорски организации и институции.

Арт-ателиета за психологична работа с деца и юноши

Проектът се базира на идеята за съществуващата връзка между изкуството – като символична дейност във всички негови форми и възможността за психично развитие, социална подкрепа и усъвършестване намладите хора. Проектът се реализира през 2005г. в сътрудничество с Българско школо и  Фондация Палитра.

Екип: Венцислав Вътов, Велислава Донкина, Марина Ангелова, Милкана Лазарова, Катерина Занкова, Моника Богданова

Екип артисти: Ана Васева, Милена Здравкова, Димитър Таралежков, Петър Цветков

Ателиета в болницата

Творчески терапевтични ателиета в детска кардиология на Трета градска болница, в сътрудничество с фондация Детско сърце

Екип: Милкана Лазарова, Велислава Донкина

Проект „Знаците на града – столиците говорят: Берлин, Барселона, Лондон, София”

Фотографски ателиета за млади непрофесионалисти

Проектът е реализиран от Urban dialogues, Berlin в партньорство с Дом на киното, София и Ателие за свободни асоциации

През 2019 година, по идея на д-р Велислава Донкина се сформира екип, обединяващ колеги клинични психолози, формиращи се в психоаналитичната парадигма, които работят в областта на психоаналитичната психосоматика и развиват психоаналитичното мислене в болнична среда. Този екип се наема да вдъхне нов живот на Сдружението, което бива пререгистрирано и има нови управляващи органи, в които взимат участие д-р Велислава Донкива, д-р Траянка Григорова, Антония борисова-Радославова.

Проект Психоанализа и медицина – През 2021г. Ателие за свободни асоциации  се присъединява към проекта Психоанализа и медицина и съвместно със Звено за психологична и немедицинска грижа на Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – първото вътреболнично „отделение” за психологична помощ, работещо изцяло в парадигмата на психоанализата, а малко по-късно – и МБАЛ Надежда, започва разгръщането на проекти в полето на приложната среща между телесното и психично страдание.

Информация за екипа:

д-р Велислава Донкина е клиничен психолог и доктор по психология към БАН, кандидат по психоанализа към Чикагски психоаналитичен институт и член на Американската психоаналитична асоциация. Работи в областта на развитието и организирането на немедицинската грижа в болнична среда в България и ръководи първото по рода си психоаналитично отделение в болнична институция – Звеното за психологична и немедицинска грижа в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. Сертифициран водещ на Балинтови групи, хоноруван преподавател към магистърска програма “Клинична психология – психоаналитична перспектива” на НБУ. Член на Международната асоциация по психоонкология, Международната асоциация по невропсихоанализа, Българско медицинско сдружение по хематология, Българско психоаналитично общество и Българско балинтово общество, квалифициран член на Българска асоциация по психотерапия.

д-р Траянка Григорова е клиничен психолог, психотерапевт, доктор по психология към ИИНЧ, БАН, член на Българска асоциация по психотерапия и Българско психоаналитично общество, към което е в обучение. В процес на обучение е и по психоаналитична психосоматика към IPSO Pierre Marty. Хоноруван преподавател в Магистърска програма по “Клинична психология – психоаналитична перспектива” към НБУ. Автор на редица публикации в научни издания. С научни и клинични интереси в психосоматичната проблематика и психопатологията. Притежава клиничен терапевтичен опит с широк спектър на психична проблематика в различни болнични институции (Клиника по Психиатрия ВМА, Специализирана болница за деца с церебрална парализа, Програма за субституиращо лечение за зависими пациенти “Възраждане”, СБАЛХЗ и др.).

Антония Борисова-Радославова е клиничен психолог и психотерапевт с дългогодишна частна практика и интереси в областта на психоанализата. Кандидат по психоанализа към Българското психоаналитично общество, член на Българска асоциация по психотерапия. Съосновател на проект Ателие за свободни асоциации.

Венцислав Герасимов е психолог, кандидат по психоаналитична психотерапия към Дружеството за психоаналитична психотерапия. Работи в областта на изследването и приложението на психоанализата в медицинска среда, при пациенти с различна проблематика и тяхното проследяване. Клиничният му опит е свързан с индивидуална работа, работа в болнична среда, работа със семейства и двойки, с опит в психоаналитична психодрама при работа със зависими. Завършил е МП„ Психология на развитието“,  МП„ Клинична психология – психоаналитична перспектива“(семестриално), „Фамилно и брачно консултиране“ към ИФТ. Част от екипа на Ателие за свободни асоциации.

“Roses Trémières” by Berthe Morisot
“In the Bois de Boulogne” by Berthe Morisot
“Young Woman in Mauve” by Berthe Morisot

Add block patterns

Block patterns are pre-designed groups of blocks. To add one, select the Add Block button [+] in the toolbar at the top of the editor. Switch to the Patterns tab underneath the search bar, and choose a pattern.

Frame your images

Twenty Twenty-One includes stylish borders for your content. With an Image block selected, open the “Styles” panel within the Editor sidebar. Select the “Frame” block style to activate it.

Overlap columns

Twenty Twenty-One also includes an overlap style for column blocks. With a Columns block selected, open the “Styles” panel within the Editor sidebar. Choose the “Overlap” block style to try it out.