Проекти:

Звеното за психологична и немедицинска грижа към СБАЛХЗ предоставя възможност за провеждане на стаж на колеги с интереси и познания в областта на психоанализата и психосоматиката в психоаналитичната перспектива, като се предоставя възможност, клинично да се наблюдават пациенти от отделенията по хематология при СБАЛХЗ. Стажантската програма е структурирана така, че да може да даде теоретична и практическа подготовка и възможност на участниците да се запознаят с процесите и начинът, по който се организира лечението на пациентите в болницата, нашето място
и значението ни в този процес. В теоретичната си част стажантите се запознават с целта и съдържанието на
скринингово интервю. Разбират смисъла на това изследване и значението му за нашата дейност – да даде информация за психичното функциониране на пациента проследявайки основни клинични маркери в контекста на историята му. Техника на
консултиране и видове интервенции в болничната среда. Мисли се за значението на болничната институция за пациентите.
В практическата си част подготовката е в няколко етапа, които са свързани. Запознаване с болничната среда, мястото за провеждане на консултации с пациентите, отделенията. Осъществяване на контакт с лекарите и сестрите, получаването на заявка от тях и даване на обратна връзка. На разположение са видео и аудио материали на проведени интервюта, които се използват за обсъждане и рефлексия върху материала.
Провеждат се консултации с пациенти. Обръща се внимание на особеностите и важността на получената информация при попълване на полу-структурираното интервю, изграждане на способност за отсяване на значимата информация и нейното
вписване, отразяване на проведеното изследване в медицинските документи на пациента. Отделя се пространство и време за обсъждане на въпроси или трудности възникнали по време на консултация. Веднъж седмично се провеждат редовни
обсъждания на проведени консултации.

  • Звено за психологична и немедицинска грижа към НСБАЛХЗ – Стажантска програма –
  • Сътрудничество и обезпечаване на психологичната и немедицинска грижа в МБАЛ Надежда
  • Въведение в мисленето на психоаналитичната психосоматикаВ продължение на проекта Психоанализа и медицина, екипът на Ателие за свободни асоциации, в кооперация със СБАЛХЗ, Академия за психосоматична грижа и Институт за психоаналитична психосоматика „Пиер Марти”- Париж, провеждат обучителна програма, в която клинични психолози, работещи в болници и клинични звена в България се обучават в спецификите на работата с тежко – хронично, интензивно болково и онко-хематологично –  боледуващи пациенти.
  • Обучение и практикаСъвместно със Звено за психологична и немедицинска грижа, СБАЛХЗ и център Психоанализа и медицина, мбал Надежда, Ателие за свободни асоциации предоставя възможности за практика и стаж на млади колеги клинични психолози, с интерес за реализация в работата в клинична среда.
  • Семинар по релационна психоанализа:

Нашият екип организира поредица от семинари по релационна психоанализа, водени от израелските психоаналитици Liat Warhaftig Aran и Miriam Berger, а от следващата година като водещ се включва и д-р Haim Weinberg.

В семинарите по жив и достъпен начин се дискутират статии на значими за релационната психоанализа автори – Mitchell, Bromberg, Grossmark, Aron. Дискусията е обогатена от клинични винетки (съобразени с правилата за запазване на поверителност), представени както от водещия, така и от участниците. Често клиничните примери изникват спонтанно, във връзка с идея от обсъжданата статия, и служат за цветна илюстрация към теорията. Участниците са насърчавани да асоциират свободно около дадено понятие, така че всеки път групата създава жива, динамична представа за разглежданите концепти.

Релационната психоанализа разглежда отношенията в терапевтичната двойка като лечебен фактор и възприема терапевта и пациента като взаимно влияещи един на друг: съзнавано и несъзнавано.

Сред разглежданите идеи на релационното мислене са:

Отиграванията (enactments) са неизбежни и насърчаващи разбирането и растежа;

Интерпретацията е израз на субективността на аналитика;

Субективността на аналитика е необходима за психичния растеж на пациента;

Ненатрапчивият, но дълбоко ангажиран психоаналитик участва във взаимен обмен с пациента, опитвайки да поддържа баланс между реални и фантазирани отношения, интрапсихично и интерперсонално, индивидуално и социално, съзнавано и несъзнавано.

Целта ни чрез организирането на този въвеждащ курс е една съвременна, популярна школа да е по-достъпна до българската аудитория, в съзвучие със стремежа ни да поддържаме възможност за диалог между професионалисти с интерес към психоанализата. За наша радост, в първата група участваха освен колеги от България, и такива от Сърбия, което направи обменът още по-интересен.